• Fabric pots

  • 3L Fabric pot black/green - 15x17cm

  • 5L Fabric pot black/green - 18x20 cm

  • 7.5L Fabric pot black/green - 20x24cm

  • 10L Fabric pot black/green - 22x27cm

  • 15L Fabric pot black/green - 26x30cm

  • 25L Fabric pot black/green - 30x36cm

  • 50L Fabric pot black/green - 38x45cm

  • 75L Fabric pot black/green - 44x50cm

  • 100L Fabric pot black/green - 50x52cm